Ett sågverk med tradition

Meny

1928 Den 28 oktober 1928 byggde vår far Johan Gustaf Andersson sitt första sågverk i Linneryd. Han fick snabbt branschens fulla förtroende.

Den 28 oktober 1928 byggde vår far Johan Gustaf Andersson sitt första sågverk i Linneryd. Han fick snabbt branschens fulla förtroende.

1929 Första hyveln installeras

Första hyveln installeras

1953 Virkesexport påbörjas

Virkesexport påbörjas

1961 Panna och virkestorkar tas i bruk

1970 Det gamla justerverket

Det gamla justerverket

1973 Klenlinjen byggs

Klenlinjen byggs

1975 3e generationen träder in i företaget


3e generationen träder in i företaget

1978 JGAs 50-års jubileum!

JGAs 50-års jubileum!

1991 Carl-Gustaf, Ing-Marie och Lars-Göran Andersson…erationen) - SMP

Carl-Gustaf, Ing-Marie och Lars-Göran Andersson…erationen) - SMP

2004 E-handel introduceras

E-handel introduceras

2007 Utökning av torkparken

För att bemöta produktionsökningen utökas torkparken ut med 2 kanaltorkar och 3 kammartorkar, ytterligare utbyggnation pågår i nutid.

2008 Hyvellinje nr 2 installeras

2012 Skånetimmer helägt av OMA-koncernen

2013 Maskinellsorterat justerverk tas i bruk

2015 Flygbild över området

Flygbild över området

2017 Hyveln från 1987 ersätts

2019 4e generationen träder in i bolaget