Ett sågverk med tradition

Meny

1928 JGA startades

1929 Första hyveln installeras

1953 Virkesexport påbörjas

1961 Panna och virkestorkar tas i bruk

1973 Klenlinjen byggs

1975 3e generationen träder in i företaget

2004 E-handel introduceras

2007 Utökning av torkparken

För att bemöta produktionsökningen utökas torkparken ut med 2 kanaltorkar och 3 kammartorkar, ytterligare utbyggnation pågår i nutid.

2008 Hyvellinje nr 2 installeras

2012 Skånetimmer helägt av OMA-koncernen

2013 Maskinellsorterat justerverk tas i bruk

2017 Hyveln från 1987 ersätts

2019 4e generationen träder in i bolaget