Ett sågverk med tradition

Meny

Kvalitet

Genom högeffektiv sågning, sortering och hyvling arbetar våra kunniga medarbetare ständigt för att få fram rätt produkt med rätt kvalitet för era behov 

Förtroende

Rätt varor i rätt tid varje gång, vår första prioritering

Tillgänglighet

Genom vårt omfattande produktutbud och lösningar för webbhandel finns vi där när ni behöver det

En truck lyfter avverkade träd.

Lastbil tillhörande JGA.

En truckförare på JGA pratar med sin kollega i produktionen.

Bild på avverkade träd i JGA's sågverk i Linneryd.

JGA medarbetare sköter det tekniska i produktionen.

Trävirke som tillverkats av JGA Emballage.

Trävirke av gran har staplats på varandra.

Närbild på ett avverkat träd i skogen.

Bild på trädstammar i skogen.

Inplastat trävirke redo för försäljning hos JGA Emballage.

Hitta till oss


J G Anderssons Söner AB
Virkesvägen 8
S-362 58 Linneryd

 

Öppettider


Kontoret
Mån - Fre kl 7:45-16:30
 

Hämtning av spån
Tis & Tors 10:00

 

 

JGA medverkar genom hela kretsloppet!

JGA Skog AB är vårt råvarubolag som sköter inköp, avverkning och transporter. Att vårda och sköta sin skog är alltid aktuellt för skogsägare.
JGA Skog erbjuder hjälp med skogsvård såsom markberedning, plantering, och röjning. Vi erbjuder också professionella entreprenörer i din närhet som kan hjälpa dig.
Med JGA Skog som partner kan du alltid känna dig trygg.

1

Avverkning

2

Plantering

3

Röjning

4

Gallring

Vid slutavverkningen syns resultatet av det hårda arbete som lagts ner under beståndets livscykel. Ingen skog är den andra lik och god rådgivning rörande hur en avverkning ska gå till kan innebära en stor skillnad på resultatet för dig som skogsägare. Vi hjälper dig både med gallring och avverkning och vi kan vi erbjuda professionella och lokala entreprenörer som kan hjälpa dig. Våra inköpare har lång erfarenhet av skogsbruk och står redo att hjälpa dig med planeringen av ditt skogsbruk. 

Det är i planteringen som grunden läggs för ett framgångsrikt bestånd. Inget område är det andra likt och många aspekter påverkar hur lyckad en plantering blir. Ta hjälp av våra erfarna inköpare när ni planerar för er kommande plantering. Omsorg i detta steg ger stor ekonomisk utväxling under beståndets omloppstid.

Den första åtgärden efter plantering är bortröjning av icke önskade inslag i beståndet. En bra röjning är en som är snabb och effektiv. Snabbhet och noggrannhet hos de som genomför arbetet säkerställer att skogsägaren får bra effekt av insatsen och att beståndet ges bästa möjligheter att utvecklas positivt under åren fram till gallring.

Det är i gallringarna som skogsägaren lägger ambitionsnivån på den fullvuxna skogen. Vi på JGA utgår alltid från förutsättningarna i det aktuella beståndet i våra bedömningar. Vårt fokus är att genomföra åtgärder som lämnar bästa förutsättningar i beståndet att producera högkvalitativt sågtimmer. I vår mening är detta nästan alltid det som är mest stabilt ekonomiskt fördelaktigt för dig som skogsägare.