Ett sågverk med tradition

Meny
  • Tradition

    JGA, den lokala skogsägarens naturliga partner sedan 1928

  • Långsiktighet

    Våra inköpare arbetar alltid med er skogs långsiktiga avkastning som första prioritet. Tillsammans säkrar vi värdet av er skog idag och för framtiden

  • Erfarenhet

    Våra inköpare har lång erfarenhet av skogsskötsel och står redo att hjälpa er i alla delar av skogens livscykel, från markberedning och plantering till slutavverkning

JGA medverkar genom hela kretsloppet!

JGA Skog AB är vårt råvarubolag som sköter inköp, avverkning och transporter. Att vårda och sköta sin skog är alltid aktuellt för skogsägare. JGA Skog erbjuder hjälp med skogsvård såsom markberedning, plantering, och röjning. Vi erbjuder också professionella entreprenörer i din närhet som kan hjälpa dig. Med JGA Skog som partner kan du alltid känna dig trygg.