Ett sågverk med tradition

Meny
  • Tradition

    JGA, den lokala skogsägarens naturliga partner sedan 1928

  • Långsiktighet

    Våra inköpare arbetar alltid med er skogs långsiktiga avkastning som första prioritet. Tillsammans säkrar vi värdet av er skog idag och för framtiden

  • Erfarenhet

    Våra inköpare har lång erfarenhet av skogsskötsel och står redo att hjälpa er i alla delar av skogens livscykel, från markberedning och plantering till slutavverkning

JGA Skog AB


JGA Skog AB är koncernens huvudsakliga inköpsbolag. Bolagets huvuduppdrag är råvaruförsörjning till sågverket i Linneryd. 

JGA Skog månar om de långsiktiga relationerna med våra leverantörer. Vi arbetar alltid med skogens långsiktiga lönsamhet och hållbara utveckling i fokus.  

JGA Skog köper in 340 000 m³fub sågråvara varje år till produktionen vid sågverket. Utöver det sågbara hanterar vi givetvis även samtliga övriga sortiment som faller ut från ert skogsbruk. Professionellt, lyhört och till rätt pris. 

Vi vill vara den naturliga partnern och rådgivaren för dig i ditt skogsbruk i alla frågor från certifiering, plantering, skogsvårdsåtgärder samt avverkning och allt däremellan.

Kontakta oss på JGA Skog. Tillsammans utvecklar vi landsbygden. 

Skogsvård


Att vårda och sköta sin skog är alltid aktuellt, vi på JGA Skog erbjuder hjälp med all skogsvård och skogliga frågor från markberedning, plantering, och röjning till frågor om certifiering.

När du ska fatta beslut som påverkar skogens framtid kan det vara skönt att föra en dialog med våra inköpare. För det du gör idag kommer att påverka förutsättningarna i din skog i framtiden.

Bra tips kan du få av våra inköpare.

 

Avverkning


Vid slutavverkningen syns resultatet av det hårda arbete som lagts ner under beståndets livscykel. Ingen skog är den andra lik och god rådgivning rörande hur en avverkning ska gå till kan innebära en stor skillnad på resultatet för dig som skogsägare. 

Vi hjälper dig både med gallring och avverkning och vi kan vi erbjuda professionella och lokala entreprenörer som kan hjälpa dig. Våra inköpare har lång erfarenhet av skogsbruk och står redo att hjälpa dig med planeringen av ditt skogsbruk. 

Kontakta våra inköpare

 

JGA medverkar genom hela kretsloppet!

Att vårda och sköta sin skog är alltid aktuellt för skogsägare. JGA Skog erbjuder hjälp med skogsvård såsom markberedning, plantering, och röjning. Vi erbjuder också professionella entreprenörer i din närhet som kan hjälpa dig. Med JGA Skog som partner kan du alltid känna dig trygg.