Ett sågverk med tradition

Meny

JGA AB


J G Anderssons Söner AB är ett privatägt sågverk med tradition för tillverkning och försäljning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet.

Företaget startades 1928 av Johan Gustaf Andersson och hans hustru Olivia, och idag drivs sågverket av tredje och fjärde generationen Andersson.

JGA producerar 250 000 m³ sågat virke per år.
Vi förbrukar 400 000 m³fub råvara som köps in från privata skogsägare och andra leverantörer. Råvaran mäts och kvalitetsbedöms av opartisk mätare från VMF.

Vårt virke levereras huvudsakligen via återförsäljare till industrier och byggarbetsplatser i Sverige och Europa. Ca 70 % av produktionen exporteras till främst Danmark, England, Holland och Polen.

 


Läs mer om vår historia här

Bild från JGA's sågverk i Linneryd som berättar om företags historia.

Hitta till oss


J G Anderssons Söner AB
Virkesvägen 8
S-362 58 Linneryd

 

Koncern - OMA AB


O M Andersson AB är moderbolag i koncernen som omsätter 800 miljoner kronor och sysselsätter 133 personer. Sedan våren 2012 ägs även Skånetimmer AB och Skånetimmer Bioenergi AB av OMA koncernen.

I koncernen ingår följande bolag:

  • O M Andersson AB, moderbolag i koncernen med 8 anställda.  
  • J G Anderssons Söner AB, sågverk grundat 1928 med 71 anställda.
  • JGA Skog AB, inköpsbolag med 13 anställda.
  • JGA Emballage AB, emballageproducent med 26 anställda. Bolaget namnändrades vid sammanslagning av Skruvs Lådfabrik AB och MASAB Emballage AB i Emmaboda, 2008.
  • Skånetimmer AB, inköp- och avverkningsorganisation som verkar i Skåne, samt delar av Halland- och Blekinge, med 13 anställda.
  • Skånetimmer Bioenergi AB, biobränsleföretag som köper, bearbetar och säljer trädbränslen, med 2 anställda.