Ett sågverk med tradition

Meny

Bygg din carport innan snön kommer!

Prototyp bild på en carpot du kan bygga hemma.

Bild: Byggbeskrivningar.se | Carportstorlek: L: 5320 mm B: 3213 mm.

Nu är det god tid att se till så att carporten är redo innan snön kommer. Med en väl genomgående byggbeskrivning framtagen av Byggbeskrivningar.se och virke från oss på JGA kan du på egen hand bygga din carport. 

För att bygga din carport behöver du följa stegen nedan:

Planering

Planera din carport så att den ansluter till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste du ta hänsyn till befintlig bebyggelse. Placera carporten så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst. Komplettera gärna med en spaljé för klängväxter. Ett tips är att installera elen för utomhusbelysning och ett motor-, kupévärmaruttag med timer.

Ritningsbild på en carpot.

 

Dimensionering

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med ett hus eller ett litet förråd kan den bli lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att du undviker att snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska du förbereda markskiktet så att det är väldränerat och stadigt.

 

Carpotens dimensioner.

 

Bygglov

För att bygga en carport krävs det ett bygglov. För att ansöka om bygglov kontaktar du byggnadsnämnden och lämnar in bygglovsansökan i god tid. Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Bygglovsavdelningen/byggnadsnämnden kan hjälpa dig med frågor som rör ditt planerade bygge. Om carporten placeras närmare tomtgräns än 4,5 m fordras grannens yttrande och medgivande. Uppfarten mellan gata och carport ska vara 6,0 m lång. Det är viktigt att du även tänker på snöskottningen när du planerar.

 

Prototypbild på en carpot i trä.

 

Plintar

Stolpfästena består av kraftiga plintar med c 1 600 – 1 800 som gjuts i betong. Vid gjutning bör du tänka på att gräva hålet till halva frostfria djupet, 800 – 1 200, eller fast underlag. All matjord ska du ta bort, vilket även gäller carportens golv och uppfart. När hålet är färdigt gjuts en liten bottenplatta av betong. Den trycker du fast i ett kraftigt armeringsjärn i mitten. När denna gjutning hårdnat placeras en rund gjutform av papp, Ø 200, i hålet och jorden fylls tillbaka runt om. Fyll därefter pappröret med betong och gjut fast plattjärnsbeslagen av varmförzinkat stål. Medan betongen härdar fixeras beslagen med en träbit.

 

Bild på stolpfästena till carpoten.

 


Läs fortsättningen och ta del av både ritning och byggbeskrivning här!