Ett sågverk med tradition

Meny

Utsikter för hösten

Produktionen i Linneryd är sedan en tid tillbaka i full gång och efterfrågan på våra varor är mycket god. Råvarulagren ser bra ut och vi kommer att ha god möjligheter att förse våra kunder med de varor som efterfrågas. Vi ser fram emot en höst med ett fortsatt fokus såväl lokalt som nationellt och internationellt på fördelarna med trä som en byggsten i framtidens samhälle.