Ett sågverk med tradition

Meny

Stor risk för skogsbrand

Just nu råder det stor risk för skogsbrand i nästan hela landet och eldningsförbud är utfärdade på de flesta håll. Vi är rädda om våra leverantörers skogar och vill därför påminna alla om att vara extra försiktiga.

Krisinformation.se hittar ni information om eldningsförbud i olika län och på smhi.se kan ni följa rapporteringen om brandrisk.

En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framförallt från markberedningsmaskinernas kedjor. Har du möjlighet bör du undvika att utföra arbete i skogen under den värsta torkan. 

Du som skogsägare kan ställa krav på att de som arbetar i din skog redovisar vilka åtgärder de vidtar för att minska riskerna samt att de har ordentlig släckutrustning med sig. 

Visste du att det förekommer 3 000 - 4 000 skogsbränder i Sverige varje år? Turligt nog är de flesta av mindre karaktär och upptäcks snabbt. Enligt MSB är den vanligaste anledningen till bränderna mänsklig aktivitet i form av gnistor från maskiner eller grillning, men ibland beror det istället på blixtnedslag.

På msb.se kan du läsa mer om hur du kan förebygga skogsbänder.

Bild från smhi.se 31/5 2018.

Stor risk för skogsbrand