Ett sågverk med tradition

Meny

Sommarens investering påbörjad!

Idag den 14 maj gjuter vi grundplattan till den tillbyggnad av såghuset som kommer att göras med anledning av den större investering i såglinjen som kommer att göras under sommaren 2020. Investeringen innebär en modernisering och en avsevärd förbättring av effektiviteten och kapaciteten i dimensionssorteringen av virket efter sågning, så kallad råsortering. 

”Vi har alltid investerat målinriktat och långsiktigt i hela verksamheten på JGA.” säger VD Claes Andersson. ”Ambitionen är att hela tiden bygga en lina som inte bara klarar av dagens produktion utan också ger utrymme att öka eller på annat sätt optimera hur vi arbetar. För att kunna upprätthålla ett flöde som är effektivt och förutsägbart krävs att varje del av såglinjen och efterföljande processer underhålls och moderniseras löpande. En modern, effektiv produktion får man bara om man har överblick över hela kedjan från skogen till kunden.”

Tillbyggnaden av såghuset är en av de första konkreta delarna i investeringen och kommer att följas av installation av ny utrustning och ny styrning under de kommande månaderna. Projektet kommer att vara färdigställt under sensommaren 2020.

Bild på ett nytt byggprojekt på JGA.

Grunden för det nya såghuset som byggs.