Ett sågverk med tradition

Meny

Skånetimmer och Skånetimmer Bioenergi går samma med JGA Skog

Under 2022 kommer bolagen Skånetimmer, Skånetimmer Bioenergi och JGA Skog gå samman för att bilda en ny skogsorganisation med verksamhet i hela Sydsverige. Samtliga tre bolag ingår redan idag i O M Andersson-koncernen tillsammans med bland annat sågverket J G Anderssons Söner AB, ett av de största familjeägda sågverken i södra Sverige.

Namnet på den nya organisationen blir JGA Skog. Verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas med samma lokala förankring som tidigare från våra befintliga kontor i Hässleholm, Linneryd och Emmaboda och med samma personal. Samtliga pågående affärer löper på som vanligt och innehållet i tecknade avtal påverkas inte. För de avtal som lever kvar efter fusionen är genomförd, vilket i dagsläget är planerat till andra halvåret 2022, kommer JGA Skog AB att gå in som avtalspart.

Sammanslagningen är en del av koncernens långsiktiga tillväxtstrategi och tydliggör den starka kopplingen mellan de befintliga bolagen och koncernens sågverk JGA. JGA Skog kommer i sin nya form att bli en ännu starkare organisation med bred kompetens, lokal närvaro och med helhetskoncept inom barrskogsskötsel, lövavverkningar, effektiv skogsbränslehantering, skogsförvaltning och alla andra delar av ett modernt skogsbruk inom hela vårt verksamhetsområde.

Om ni har några frågor om sammanslagningen är ni välkomna att kontakta er inköpare eller vända er till Claes Andersson, VD, JGA Skog på ca@jga.se eller 0470-76 11 88