Ett sågverk med tradition

Meny

Satsningar gjorda i produktionen 2018

Under förra året genomförde vi en hel del förbättringsarbeten och investeringar i produktionen på sågverket i Linneryd. Nedan ser ni ett par av dem och vilka effekter de får på produktionen.


- Ombyggnationen av råsorteringen slutfördes. Investeringen har skapat ett avsevärt bättre flöde i sågen.
 

- Timmerplanen har asfalterats vilket har skapat bättre förutsättningar för timmerflödet in på sågplanen och vidare in i sågen. Även andra ytor på sågområdet har markberetts och hårdlagts för att kunna utvidga verksamheten.
Timmerplanen har asfalterats vilket har skapat bättre förutsättningar för timmerflödet in på sågplanen och vidare in i sågen.

 

- Torkparken ska utökas med fyra kammartorkar. Ger en kapacitetsökning av
50 000 m3/år. Markarbetet för detta slutfördes under 2018. Montaget är pågående under 2019.
Torkparken ska utökas med fyra kammartorkar. Ger en kapacitetsökning av 50 000 m3/år. Markarbetet för detta slutfördes under 2018. Montaget är pågående under 2019.

 

-CIND-ramen har installerats på timmerplanen. Detta innebär snabbare och smidigare hantering av en stor del av timmerflödet samt mindre trafik inne på sågplanen. 

CIND-ramen har installerats på timmerplanen. Detta innebär snabbare och smidigare hantering av en stor del av timmerflödet samt mindre trafik inne på sågplanen.