Ett sågverk med tradition

Meny

Ny VD för JGA

I samband med styrelsemöte i slutet av mars 2015 valdes Claes Andersson till ny VD och koncernchef för OMA-gruppen och därmed också till VD för JGA, JGA Skog och JGA Emballage. Utnämningen av Claes Andersson innebär att ett viktigt steg i koncernens startegi för framtiden nu har blivit verklighet och borgar för att koncernen kan fortsätta att vara en betydelsefull aktör i den sydsvenska skogsnäringen idag och flera år framöver.