Ett sågverk med tradition

Meny

Ny rapport om de positiva klimateffekterna från EU:s skogar och skogsprodukter

Ny rapport om de positiva klimateffekterna från EU:s skogar och skogsprodukter


Den Europeiska branschorganisationen för pappers- och massaindustrin, CEPI, har i en ny rapport sammanställt de europeiska skogarnas och skogsprodukternas positiva klimateffekter. Rapporten, som är baserad på data från bland annat Världsbanken och FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE, visar på den enorma effekt som uppnås när man ersätter fossila material och fossil energi med förnybar råvara i form av skogsprodukter. 

Rapporten visar att de europeiska skogarna och produkter från dessa varje år bidrar med en nettominskning av ofantliga 806 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar enligt rapportens författare Peter Holmgren 20 procent av alla fossila utsläpp inom EU. Peter Holmgren är tidigare generaldirektör för CIFOR samt chef för det globala klimatarbetet inom FN:s organisation för livsmedel och jordbruk. 

Bara för Sverige blir den totala effekten hela 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Rapporten är en tydlig påminnelse om vikten av en hållbar effektiv skogsindustri för att klara både dagens och morgondagens utmaningar. 


Läs mer om rapporten på Skogsindustriernas hemsida!