Ett sågverk med tradition

Meny

Ny medarbetare på JGA skog, Caroline Liljegren!

Den 17 juni anslöt Caroline Liljegren till JGA Skog. Caroline kommer senast från transportnäringen där hon har arbetat med transportledning. På JGA Skog kommer hon att arbeta både med skogslogistik och en del virkesadministration för att säkerställa snabba och effektiva transporter av alla de olika sortimenten som vi hanterar på skogsavdelningen. Det är mycket roligt att välkomna henne in till oss. Effektiv skogslogistik är en av grunderna för en välfungerande verksamhet och vi är övertygade om att Caroline kommer att vara en stor tillgång inom detta och även andra områden.

Välkommen till JGA, Caroline!