Ett sågverk med tradition

Meny

Möte med en skogsägare

Jan-Åke Karlsson poserar framför avverkade träd.

Jan-Åke Karlsson växte upp på en skogsfastighet tillsammans med sin bror Sven-Erik. Som ung var Jan-Åke aktiv inom scouterna och spenderade mycket tid i skogen. För ca 25 år sedan fick bröderna ta över föräldrarnas gård - Rostock 1:2 - där skogen inte vårdats aktivt på många år. Det väckte brödernas intresse för skogsbruk och idag äger de flera skogsfastigheter och är en av JGA:s skogsleverantörer.

Bröderna Karlsson är engagerade skogsägare som är måna om att lära sig mera om skog och skogsbruk. Jan-Åke har läst flera kurser vid Linnéuniversitetet om bland annat hållbart familjeskogsbruk och försöker nu lära sig att skapa egna skogsbruksplaner. Att han uppskattar Linnéuniversitets satsning på skogsrelaterade kurser går inte att ta miste på. 
 
-  Ju mer jag lär mig , desto mer inser jag hur lite jag kan!  Jag tycker det är viktigt att fler skogsägare utbildar sig och lär sig mer om skogsbruk, därför har jag följt med LNU och träffat andra skogsägare flera gånger vid Elmia Wood-mässan för att inspirera dem, berättar Jan-Åke. Det är också viktigt för mig att skogsföretagens virkesinköpare berättar om sina och framtida idéer och tankar kring skog och skogsbruk så att jag får lära mig mer.  Jag anser att en skicklig skogsinköpare ska vara social, affärsmässig och kompetent. 

Skogen är en stor trädgård som behöver vårdas ömt 

I takt med att intresset växt har bröderna köpt flera skogsfastigheter. De drabbades hårt av stormarna Gudrun och Per precis när de köpt sina första fastigheter, men de tappade inte modet utan kom tillbaka och utvecklade sin verksamhet vidare.  
 
-   Jag ser skogen som min stora trädgård. Ju mer energi vi lägger på att vårda den, desto större utbyte kommer den att ge oss – både känslomässigt och ekonomiskt. Eftersom omloppstiden för granskog ligger på 60 - 70 år är det viktigt att vi har glädje av vår skog under tiden den växer genom att faktiskt vistas i den. Själv har jag möjligheten att både kunna jaga, plocka bär och svamp och inte minst bara strosa i vår skog vilket är trevligt.   
 
Som många nyblivna skogsägare ärvde även bröderna Karlsson en relation till skogsföretag, men Jan-Åke som jobbat länge med marknadsföring och försäljning tycker att konkurrensutsättning i en öppen marknadsekonomi är viktigt.  
 
-    Det gäller att noga följa, undersöka och ställa krav på de olika skogsföretagen, säger Jan-Åke. Jag vill veta vad som händer med min skog och vara delaktig i arbetet med den. Därför blir det viktigt att titta på hur skogsföretagens medarbetare agerar och vilka underentreprenörer som anlitas. JGA Skog har duktiga skogsentreprenörer och inköpare som är lyhörda för våra önskemål om hur vår skog ska brukas, vi är i nuläget nöjda med detta samarbete – som jag brukar säga till vår inköpare Håkan Karlsson: “JGA är vår nuvarande samarbetspartner”.

Jan-Åke värdesätter också att JGA är ett familjeägt företag som är måna om och vårdar sina relationer. Att få besöka sågverket i Linneryd under höstens 90-årsjubileum var inspirerande. Nästa steg i samarbetet är att JGA Skog, tillsammans med bröderna Karlsson, ska ta fram en ny såväl fysisk som digital skogsbruksplan. Den digitala skogsbruksplanen möjliggör att ständigt hålla den uppdaterad och på så vis följa och styra utvecklingen. En skogsbruksplan ska fortlöpande vara aktuell och vägleda skogsfastighetens utveckling och framtid. 

Vill se fler unga engagera sig för skogen 

Just framtida utveckling är något som ligger Jan-Åke varmt om hjärtat och han ser skogen som en allt viktigare resurs i framtiden. Han tycker att fler skulle börja intressera sig för skogen i yngre åldrar. Idag blir de flesta skogsägare i 55-årsåldern och står utan tillräcklig kunskap om hur skogen ska skötas och vårdas.  
 
-    Jag försöker själv få mina barn att intressera sig mer för vår skog, men har inte lyckats fullt ut - ännu. Kanske beror det på att skogen är en långsiktig investering som unga har svårt att uppskatta. Det är ju trots allt så att man bara hinner med en slutavverkning under sin livstid, men det är all annan glädje skogen ger som bör förmedlas på ett bättre sätt. Jag tror att det är viktigt att barn och unga får komma ut mer i skogen i tidig ålder och lära sig mer om skog och se den som en av landets viktigaste tillgångar, resurs och framtidsprodukt! 
 
Jan-Åkes och Sven-Eriks mål inom skogsbruket är att forma en fastighet med tydlig åldersfördelning, alltså lika delar ungskog, gallringsskog och avverkningsskog, men ser också andra möjligheter. 

-    Vi har också i begränsad skala byggt upp en verksamhet med uthyrning av stugor kring vår skog. Tyskar har bara 10 timmars bilresa upp till oss och här kan vi erbjuda unik natur, frihet och inte minst lugn och ro och tystnaden – som uppskattas av många som bor i stressen och jäkten i Berlin eller München.

Men nu först ska bröderna börja stödplantera lite när snön försvunnit då många nyplanterade granplantor dog i sommarens extremtorka. De drabbades också av granbarkborrens framfart förra året, men brödernas stora engagemang och intresse gör att Jan-Åke ändå är lugn och ser framtiden an med stor tillförsikt: Skogen är vår glädje och framtid!