Ett sågverk med tradition

Meny

Mer information om skogsvägsinventeringen

Lastbil fraktar avverkade träd genom en väg i skogen.

Vi har tidigare informerat om skogsvägsinventeringen som kommer genomföras under ledning av Biometria, tidigare VMF Syd,  under våren 2019. De har nu publicerat en artikel där de berättar mer om varför arbetet görs och vilka positiva effekter man hoppas att projektet ska resultera i. 

Enligt Biometrias inledande undersökningar finns det 100 000 km registrerade privata skogsvägar. Informationen innehåller ofta mycket felaktigheter vilket kostar 25 miljoner kronor varje år när transportörer måste göra omlastningar eller inte kommer fram där de ska utan att riskera att köra fast.

- Det vanligaste är att bärigheten är dålig så att släpet riskerar glida ner i kurvorna, att det är trångt på sidorna och att jag inte kommer runt på vändplatsen. Jag har alltid med mig skyffel, kniv och bågsåg i lastbilen om jag skulle fastna. I värsta fall kan det förstöra ett halvt skift. Det händer också att jag får göra en omlastning av timret, koppla av släpet och bara lasta bilen, vilket gör att transporterna tar längre tid och blir mer kostsamma för alla inblandade, säger Jesper Bjenning som kör timmerbil för familjeföretaget Hultagårds skogstransporter.    

Projektet med väginventering kommer att pågå under en femårsperiod och bakom initiativet står bland andra JGA, Derome, Sveaskog, Sydved, Bergs Timber, Holmen, Moelven, Södra och Vida. 

- Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att peka ut enskilda vägar eller väghållare, det handlar om objektiv informationsinsamling. Däremot har vi ambitionen att intresserade skogsägare på något sätt ska kunna ta del av den nya informationen. Är min väg besiktigad, hur är den klassad och vilka förbättringsmöjligheter finns? Hur detta upplägg ska se ut är ännu inte beslutat, men det hoppas vi att få återkomma om, säger väginventerare Mikael Åkhe som är en av dem som kommer arbeta med väginventeringen i vår. 

Här kan ni läsa artikeln i sin helhet. 

Artikeln är skriven av Amelie Bergman och de fina fotona är tagna av Johan Lindblom (även bilden i denna artikel).