Ett sågverk med tradition

Meny

Klimatavtryck viktigt vid val av förpackningar

En ny Sifoundersökning visar att fler än åtta av tio tycker att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck. Samtidigt tror endast tre av tio att svenska företag valt förpackningsmaterial för att frakta sina egna varor med klimatet i åtanke. 

Vikten av att, som företag, vara medveten om hur våra val inverkar på miljön kan inte underskattas. Oavsett vad ett producerande företag tillverkar är chansen stor att varan ska transporteras långa eller korta avstånd innan den når sin slutanvändare. Inom träindustrin tycker vi att det är självklart att man ska välja ett emballage som är cirkulärt och producerat av naturlig närproducerad råvara. 

Inom JGA Emballage tillverkar vi specialpallar för våra kunders alla behov. Snabbt, exakt, prisvärt och cirkulärt. Naturligt helt enkelt. 

Läs mer om undersökningen och den forskning som finns kring nyttan av träemballage här!

JGA Emballage närbild på träpallar.