Ett sågverk med tradition

Meny

JGA Skog har nytt virkesredovisningssystem

JGA Skog har sedan årsskiftet ett nytt virkesredovisningssystem, vilket för dig som skogsägare innebär att avräkningarna ser annorlunda ut.
Med anledning av detta byte vill vi även se till att vi har uppdaterade register gällande kontonummer och ägandeförhållande. Därför ber vi dig kontakta någon av oss på JGA Skog för att kontrollera dina uppgifter.