Ett sågverk med tradition

Meny

JGA deltar vid skogsdag på Korrö 16/3

Välkommen till skogsdagar där du får information om hur vi kan hjälpas åt att begränsa pågående granbarkborreangrepp. Du får också kunskap om hur du kan förbättra skogarnas motståndskraft på lång sikt, både när det gäller skadeinsekter och andra skador som till exempel storm, brand och viltbete.

Ove Arnesson har bred erfarenhet av granbarkborrefrågor och kommer ha föreläsningar om ämnet. Träffa även Snifferdogs som kommer ha uppvisningar hur granbarkborreangrepp hittas med hjälp av hund.

Plats: Korrö hantverksby, Linneryd

Datum: 2019-03-15 - 2019-03-16

Tid: 10.00

SYFTET med skogsdagarna är att sprida kunskap till dig om hur vi tillsammans kan förhindra och begränsa olika skogsskador.

BAKGRUNDEN är att det förekommer förändringar i klimat och andra faktorer som påverkar vårt skogsbruk. Ett tydligt exempel på detta är den extrema torkan sommaren 2018. Därför behöver vi alla anpassa oss till dessa förändringar genom rätt tänk och planering samt genom väl avvägda åtgärder i våra skogar.

VÅRT MÅL är att du med hjälp av ny kunskap och ökad förståelse kommer kunna bidra till att skapa friska och vitala skogar!

Genomförandet av skogsdagarna är en kraftsamling tillsammans med skogsnäringen och flera andra aktörer. Stationer som kommer vara med på skogsdagarna är projektet ”Mera tall”, ståndortsanpassning, viltfrågor, virkesfrågor, effektivitetsvinster med drönare, skogsbrand, hyggesfritt skogsbruk, traditionella skogliga åtgärder, information om granbarkborreangrepp i reservat och andra skyddade områden, de skogliga målbilderna, webbappen & mina sidor samt uppvisning om hur man letar upp granbarkborreangrepp med hund och mer därtill.

Medverkande aktörer: Bergs Timber, Biometria, intresseföreningen Spillkråkan, JGA, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Skogssällskapet, Skogsvårdsbolaget, Snifferdogs, Svenska Jägareförbundet, Svenska Skogsplantor, Sydved, Södra och Vida.

SÅ HÄR SER DAGEN UT

Vid ankomst (09:30 – 11:30) bjuds det på kaffe/te, saft och fralla. Lunch och eftermiddagsfika finns att köpa på Korrö Restaurang & Café. Lunch bokas direkt med dem. Även enklare mat finns att köpa.

Skogsdagen pågår 10:00-16:00. Både kvinnor och män, gamla som nya skogsägare och självklart barn är varmt välkomna! Diverse aktiviteter för barn kommer finnas på plats. Ingen föranmälan.

 

Kontaktperson för eventet är 

Roger Olsson

0476-268 52

roger.olsson@skogsstyrelsen.se

Kronobergs distrikt