Ett sågverk med tradition

Meny

Installation av värmeväxlare och koppling till kommunens fjärrvärmepanna!


Just nu håller vi på sågverket Linneryd på med att bygga om sammankopplingen mellan ortens fjärrvärmenät och pannsystem på JGA. Under många år har JGA levererat fjärrvärme till kommunens fjärrvärmekunder i Linneryd. Allteftersom verksamheten på JGA växer och Tingsryd Energi AB nu uppför en ny fjärrvärmepanna på vår grannfastighet finns det behov av att uppdatera systemet för att säkerställa driftssäkerheten och kapacitet framåt i tiden. 

Dialogen med TEAB har gått mycket bra och det är roligt att kunna samarbeta för att bygga en bra lösning för framtiden gällande värmeförsörjningen till Linneryd tycker vi på JGA.

 

På bilden nedan ser vi vår gamla värmepanna som vi håller på att riva inför installation av värmeväxlaren samt sammankopplingen till kommunens nya fjärrvärmepanna.