Ett sågverk med tradition

Meny

Installation av ny utrustning i råsorteringen går framåt

Bild från produktionen där modernisering av såglinjen pågår.

Moderniseringen av såglinjen som påbörjades under våren fortskrider. All den nya utrustningen är nu på plats inne i huset och kopplingen av elektriciteten till de många nya drifterna görs nu. Projektet löper på enligt plan och vi har goda förhoppningar om att vi kommer att kunna dra nytta av den nya utrustningen väldigt snart. 

Investeringen är en del i JGA:s långsiktiga ambition att modernisera och expandera vår verksamhet och att fortsätta vara ett av de ledande fristående sågverken inom svensk skogsindustri. 

En kran lyfter en träpanel utomhus.