Ett sågverk med tradition

Meny

Installation av ny barkmaskin till Linneryd

Nu har vår nya barkmaskin anlänt till sågverket i Linneryd. Barkmaskinen kommer att installeras i sågverkets klenlinje under sommaren. Maskinen är en Cambio 460 från tillverkaren USNR lämplig för klentimmerbarkning. 

Barkning av stockarna är första steget i sönderdelningen. Genom att avlägsna barken kan detta material hanteras separat från resten av stocken. Barken används som förnybart bränsle i vår fastbränslepanna och betydande volymer säljs även till närliggande värmeverk och liknande förbrukare. 


Befintlig barkmaskin

Befintlig barkmaskin på JGA.

 

Ny barkmaskin

JGA's senaste barkmaskin.