Ett sågverk med tradition

Meny

Sammanfattning av år 2015

År 2015, innebar för JGA:s del nya rekord i både produktion och såld volym, och jag vill ta tillfället i akt att framföra en önskan om ett fortsatt utmärkt samarbete med alla våra leverantörer, kunder och övriga intressenter.

Under 2016 står samhället inför stora utmaningar rörande såväl bostadsförsörjning som miljö. Användningen av trä, vårt främsta förnybara byggnadsmaterial, kommer att fortsätta att bidra till en positiv utveckling inom hela det svenska samhället, från landsbygden kring Linneryd till områdena i och kring våra största städer.

Vi på JGA kommer att fortsätta att vara både den lokala skogsägarens naturliga samarbetspartner i alla hans eller hennes skogliga frågor, samt att vara en pålitlig kvalitetsmedveten leverantör av färdigvaror av hög kvalitet till samtliga våra kunder i Sverige och internationellt.

Vi ser fram emot ett 2016 fullt av nya möjligheter till goda affärer och kontakter med såväl nya som gamla bekantskaper!

Claes Andersson