Ett sågverk med tradition

Meny

God efterfrågan på timmer!

Produktionen i Linneryd går på högfart och stora volymer av sågade varor efterfrågas av våra kunder i Sverige och Europa. Efterfrågan av grantimmer av god kvalitet till sågverket är således fortsatt god. Tveka inte att ta kontakt med någon av våra kvalificerade inköpare om du har skog i avverkningsmogen ålder. Vi vill gärna hjälpa dig med din avverkning. Vi står givetvis även till tjänst med all annan form av skoglig rådgivning.