Ett sågverk med tradition

Meny

Bygga hemma - Bastu

Nu när vintern närmar sig finns det ju inget bättre att krypa ner under täcket, sätta på kaminen eller ta en stund i bastun för att värma sig. Eller vad säger ni? Idag tipsar vi er om en sak som du kan bygga till i ditt hus, ett bastu. 

 

Bild inifrån en bastu.

 


Att tänka på:

  • Mät upp
  • Läs i olika bastubroschyrer
  • Beställ bastuaggregat
  • Kontakta elektriker.

Ritning på hur man bygger en bastu.

 

Säkerhet i bastun

Säkerheten i bastun är väldigt viktig. Det finns färdiga bastudörrar med fönster och beslag att köpa på flera olika ställen. Du kan också göra en bastudörr av en vanlig innerdörr om du har det eller vill köpa till. Denna dörr förses då med isolering och kläs med panel. Karmbredden bör vara 600 – 700.

Börja med att spika och limma fast en listram 30 x 30 på dörrens insida. I listramen monterar du därefter 30 mineralullsskivor. Klä dörren med en träpanel och vänd sedan den isolerade sidan in mot bastun. Ta slutligen bort låskistan i dörrbladet och slutblecket i karmen och sätt igen hålen.

Observera Det är förenat med livsfara, och absolut förbjudet att använda dörrlås med kolvsystem. 

Aggregatet ska vara så konstruerat att lufttemperaturen blir högst 110 °C. Du kan dessutom installera en extra värmebrytare inne i bastun. Kring aggregatet ska det då finnas ett skydd mot beröring. Även inredningen i övrigt ska vara utförd så att brännskador inte kan komma att uppstå.

Läs mer om säkerheten i ditt bastu här.

 

Planering

Denna beskrivning visar hur du bygger ditt bastu i ditt hus. För att det ska fungera förutsätts det att golvet är någorlunda slätt och att takhöjden är cirka 2 400 cm.

Basturummet på bilden nedan är kvadratiskt med 2 100 långa sidor invändigt. Har du önskemål om andra former och mått kan det naturligtvis också lösas. Det kan till exempel minskas till 2 000 cm x 1 600 cm vilket fortfarande gör det möjligt att montera ligglavar. Om det tänkta utrymmet är litet kan man bygga en mindre bastu med måtten 1 200 cm x 1 200 cm.

Ritning på de olika sektionerna i en bastu.

Är du intresserad av att bygga upp ditt bastu? Klicka in dig här för att ta del av hela byggbeskrivningen från Svenskt Trä! 


Naturligtvis hittar du vårt virke hos våra leverantörer!